Vindmølleindustrien er i fuldt flor, og der skyder flere og flere vindmøller op i hele landet. Hvis man skal arbejde indenfor vindmølleindustrien, skal man være opmærksom på, at der findes forskellige kurser, man skal gennemgå og bestå, således at man kan varetage sin egen og andres sikkerhed under arbejdet. Et sådant kursus for ansatte i vindmølleindustrien kaldes for GWO vindkurser, og det består af fire grundlæggende moduler, som man skal gennemgå. Det er en yderst vigtig sikkerhedsforanstaltning, som du også kan læse mere om her. Kurserne er grundlæggende nødvendige, fordi det kan betragtes som et risikofyldt job at arbejde med de kæmpestore vindmøller, fordi man netop skal bevæge sig rundt i højden samt betjene det komplicerede maskineri. Desuden ligger vindmøllerne som oftest i isolerede områder, og hjælpen skal derfor komme langvejs fra, hvis uheldet er ude – så det vil man naturligvis gøre alt for at undgå. Og det er netop, hvad de grundlæggende GWO vindkurser skal være med til at sørge for.

 

De fire moduler i GWO vindkurser

GWO vindkurser består af fire grundlæggende moduler, som alle skal igennem – både de, der skal arbejde på vindmøller til lands, og de, der skal arbejde på vindmøller til vands. Det første modul hedder Manual Handling, og omhandler altså, de introducerende og fundamentale øvelser i forhold til at betjene vindmøllerne. Dernæst er der andet modul, First Aid, som giver eller vedligeholder de nødvendige førstehjælpskurser og sikrer, at alle medarbejdere er bekendte med førstehjælp. Dernæst hedder tredje modul Working at Heights, og giver en introduktion og manual for at arbejde så langt over jorden, som man netop gør, når man arbejder på en vindmølle. Det kan kræve en del tilvænning, da det er langt fra som at arbejde nede på jorden. Det fjerde modul er også yderst vigtigt, Fire Awareness, da man på en vindmølle hele tiden må være opmærksom på brandfare, og med det fjerde modul lærer man altså at genkende faretegnene i forhold til vindmølleindustrien.

 

Et femte modul for GWO vindkurser til vands

De ovenstående fire moduler er som sagt obligatoriske i GWO vindkurser, fordi de kommer til ret for både de, der arbejder med vindmøller på landjorden og de, der skal ud og arbejde på havet i de havvindmølleparker, der findes derude. Såfremt man altså skal ud at arbejde på åbent hav, er der et ekstra modul til GWO kurser, som man skal gennemføre. Det kaldes for Sea Survival. Man skal naturligvis introduceres for og kende til alle sikkerhedsprocedurerne, der findes og kan forekomme i forbindelse med at arbejde langt ude på havet – hvor hjælpen også kan være lang tid om at komme frem til. Man skal derfor være trænet i at håndtere de forskellige sikkerhedsfarer, som kan opstå derude, og vide sig sikker på, at alle mand kender præcist til, hvad der skal gøres. Sikkerhed er nemlig en stor og vigtig del af arbejdet i vindmølleindustrien, og derfor er GWO vindkurser også helt og aldeles nødvendige og en fast del, man skal gennemgå.

Read More →